80% cơ thể bạn là gì? Còn tớ là…trà sữa!!!

Một ngày trôi qua không có trà sữa là một ngày dài rười rượt và thiếu thiếu trong lòng.

Thế nên, mai đã là thứ 6 rồi, mà thứ Sáu máu chảy về tim đó, tim sẽ còn rộn ràng hơn nhiều lần khi được anh người yêu dẫn đi mua trà sữa.

Tag ngay anh người yêu vào nhé, cuối tuần đi đâu thì đi, cũng phải chở em người yêu đi mua 1 ly trà sữa kem cheese ở Royaltea trước đã!!!

#44ngoducke #01NguyenTraiQ1 #125TranPhuHaiPhong #newstyleoftea#trasuakemcheese #royaltea #iloveroyaltea